آموزش تولید محتوا

اگر کمی محتوا را بشناسی حتما با دیدن این عنوان سوالهایی برایت ایجاد شده، چرا که عنوان “آموزش تولید محتوا” یک عنوان کلی است اما نگران نباش! در ادامه قرار است موضوع تولید محتوا را برایت کامل روشن کنم.

در ابتدا به این میپردازیم که اصلاً محتوا چیست؟

بعد متوجه میشوید بازاریابی محتوایی چیست؟

سپس استراتژی محتوا را توضیح میدهیم،

و در نهایت کاربردهای محتوا را بررسی میکنیم.

چراکه یک تولیدکننده محتوا باید در مورد این 4 مبحث اطلاعات کافی داشته باشد.

محتوا (content) چیست؟

آنچه در رسانه‌ها (تلویزیون، سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی و…) میبینی، میشنوی و میخوانی همه محتواست (این ساده‌ترین تعریفی بود که میتوانستم بنویسم).

البته محتوا گسترده‌تر از آنچه گفتیم هست اما ما در اینجا نوع شناخته شده محتوا، یعنی؛ محتوای دیجیتال را تعریف کردیم و در ادامه هم به همین شاخه میپردازیم.

حال که محتوا را میشناسیم میتوانیم بگوییم تمامی رسانه‎‌ها بدون محتوا مثل ظرف بدون غذا میمانند. (جمله از آقای شاهین کلانتری)

و اینجاست که آقای بیل گیتس معروف میگوید:

محتوا پادشاه است.

بازاریابی محتوایی چست؟

بازاریابی محتوایی یکی از رویکردهای استراتژیک بازاریابی است که بر تولید و انتشار محتوای ارزشمند، مرتبط با فعالیت برند و سازگار با اهداف برندها متمرکز شده است.

بازاریابی محتوا به دنبال جذب، حفظ و تعامل با مخاطبانی است که به وضوح تعریف و شناخته شده هستند. این کارها با هدف هدایت کاربران برای انجام اقداماتی سودده صورت می گیرد.