چطور میتوانیم راحت بنویسیم؟

عنوان “چطور میتوانیم راحت بنویسیم؟” را انتخاب کردم چون راحت‌ نوشتن یکی از مهمترین مهارت‌ها در زمینه نویسندگیست و البته برای تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یک ضرورت است!

همه ما از دوران کودکی یاد گرفته‌ایم که نباید احساساتمان را بروز دهیم و نشان دادن احساسات نشانه ضعف است!

همین باعث میشود نتوانیم مطلبی را که میخواهیم منتشر کنیم راحت بنویسیم.

وقتی راحت ننویسی، محتوایت احساسات ندارد!

مثل تقریباً تمامی محتواهایی که در وب و شبکه‌های اجتماعی میبینی،

و محتوایی که احساسات در آن گنجانده نشود نمیتواند احساسات خواننده و بیننده را درگیر کند.

همه ما انسانیم و ممکن است در روزمرگی‌هایمان درگیر اتفاقاتی باشیم که معمولا اجتناب‌ناپذیرند.

اگر بخواهیم مدام احساساتمان را در نوشته‌هایمان پنهان کنیم، محتوایمان مثل کتاب علوم دوران راهنمایی میشود که همه از سر اجبار آن را می‌خواندیم.

ما همه داستان‌هایی داریم که پر اتفاق‌های شاد و غمگین است و اگر بخواهیم بخشهای زیادی از این داستان را سانسور کنیم چیزی از داستانی که برای مخاطب ما بسیار حائز اهمیت است نمی‌ماند.

اگر به عنوان یک فرد در اینستاگرام فعالیت میکنی باید بدانی مهمترین عاملی که دیگران تو را دنبال میکنند همین است که بدانند داستان تو چیست!

و برای کسب و کار هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت میکنند هم این موضوع تا اندازه‌ای درست است.

مهمترین توصیه من به شما این است که کلیشه‌ای ننویسید!

بگذارید تعریفی از کلیشه را که خودم بسیار میپسندم برایتان بیاورم؛

کلیشه چیست؟ یک تعریف از سعید عقیقی

“می خواهی بدانی کلیشه چیست؟ کلیشه یعنی بیش از آن که به کیفیت ِ کارَت فکر کنی، به این فکر کنی که خواننده و بیننده در بارۀ کارَت چه خواهد گفت، یا بعدش چه خواهد شد، یا هر آنچه گفته‌ای، با همان شدت یا آهستگی که خواسته‌ای بگویی، دریافت شده یانه. کلیشه یعنی این که از ترس ِفهمیده نشدن، آن چه را می‌فهمی ننویسی، و به جایش فکر کنی چه طور می‌شود فهمیده‌های پیشین را دوباره سر ِ هم کرد. کلیشه یعنی به زور، خودآگاه جلوه کردن، حال آن که وقتی تنها به کارَت بیندیشی، می‌بینی بی آن‌که بخواهی، همه چیز در آن هست؛ و در این دَم،هیچ نیرویی قوی‌تر از ناخودآگاه نیست. باقی بقایت.”

اینکه چقدر به اصول نگارش مسلط هستی برای نوشتن در شبکه‌های اجتماعی چندان اهمیتی ندارد اما اینکه بتوانی براحتی بنویسی خیلی مهم است.

برای خوب نوشتن باید ابتدا کیفیت را بیخیال شوی و تا میتوانی به کمیت بچسبی و زیاد بنویسی تا جایی که بتوانی کیفیت را هم رعایت کنی.

اگر میخواهی تولید محتوا برای اینستاگرام را یاد بگیری، “نوشته تولید محتوا برای اینستاگرام” توصیه میشود.